O soutěži

Mezinárodní festival pro mladé zpěváky a zpěvačky za doprovodu živého orchestru.

Existuje někde na světě místo, které se nazývá Bon Art Land. Místo, kde vládne dobrá nálada, pohoda, a kde hudba vyřeší všechny problémy. Na toto místo bychom vás rádi pozvali,
abychom si společně užili festival plný krásných melodií, vzniku nových přátelství a získání nových zkušeností v hudební a pěvecké oblasti. Bon Art Land, místo, kde můžete poslouchat skvělou hudbu, ta země plná úsměvů, štěstí, kde se můžete odpoutat od všedních starostí a s pomocí hudby se přenést do světa snů a přání. Je přáním, aby všichni soutěžící budoucích ročníků přinášeli ze svých zemí přátelské pozdravy a jen to nejlepší co znají. Dámy a pánové, považujme Bon Art Junior Fest za zahájený. Ať múzy znějí a zbraně mlčí.
Dámy a pánové, vítejte v novém ročníku Bon Art Junior Festu.
Těšíme se na Vás.

O festivalu

Společnost Moonlight Production se rozhodla založit festival Bon Art Junior Fest od roku 2022. Na tomto festivalu se potkají zpěváci a zpěvačky ve věku 10–16 let z různých koutů světa. Cílem je vytvořit dlouhodobý projekt v srdci Evropy, který dá šanci mladým talentům ukázat co umí. Dalším cílem je pak každým rokem zajistit nové účastníky z různých koutů světa. Za Českou republiku bude v národním výběru vybráno 6 účastníků, kteří se následně utkají se zpěváky z vybraných zemí v pražském divadle Hybernia 23. 10. 2024 za doprovodu Bon Art Pops Orchestra o odměnu 4000 euro. Zazpívají sólovou píseň a několik společných písní a odborná porota pak vybere jednoho vítěze.

Stručná pravidla pro finalisty 2024

Z každé přihlášené/vybrané země mimo ČR, budou soutěžit 1-2 účastníci, kteří splní pravidla a podmínky stanové pořadatelem a producentem. V případě, že účastník z těchto zemí bude vybrán a získá možnost reprezentovat svou zemi – zúčastní se festivalu Bon Art Junior Fest. Festival bude zakončen finálovým koncertem 23. 10. 2024, kde budou tito finalisté soutěžit před odbornou porotou o finanční odměnu 4000 euro.
Každý finalista zazpívá jednu vybranou píseň za doprovodu symfonického orchestru a několik společných písní. Veškeré potřebné informace obdrží každý finalista včas, aby se stihl připravit na své i společné vystoupení. V průběhu uvedených 5 dní se bude konat několik společných aktivit a každý soutěžící bude účasten zkoušek na finálový koncert – k provedení svého výkonu.

  • Úpné znění pravidel a podmínek zde.
  • Více informací k soutěži pro soutěžící z České republiky: 775 170 801
  • Více informací k soutěži pro soutěžící ze zahraničí: info@bonarfest.cz či tel. +420 603 818364 nebo +420 724 122 331.