Registrace do soutěže

Závazná přihláška do 1. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Bon Art Junior Fest 2023.

  1/6 Soutěžící

  Věk soutěžícího musí být k 31. 12. 2023 v rozmezí 10 — 16 let.

  2/6 Zákonný zástupce

  Zde musí být uveden kontakt na zákonného zástupce soutěžícího, nikoli zástupce školy apod.

  3/6 Soutěžní píseň pro výběrové kolo

  Informace k soutěžním písním naleznete v Pravidlech soutěže (PDF).

  4/6 Hudební doprovod ve výběrovém kole

  Soutěžící má možnost ve výběrovém kole sám sebe doprovodit na hudební nástroj, není dovolen doprovod jiné osoby. Pokud uvedete hudební nástroj, v dolní části formuláře (poznámka) prosíme uveďte jaký.

  5/6 Fotografie soutěžícího

  Nahrávejte fotografii ve formátu JPG v dostatečné kvalitě (na šířku minimálně 800 px) o velikosti maximálně 5 MB.

  6/6 Skoro hotovo 🙂

  Soutěžící (jeho zákonný zástupce nebo osoba oprávněná za něj jednat) podpisem a odesláním této přihlášky výslovně prohlašuje, že (i) se s Podmínkami soutěže (PDF) seznámil (ii) znění Podmínek soutěže v plném rozsahu potvrzuje a (iii) s tímto zněním Podmínek soutěže souhlasí.

  Pravidla soutěže (PDF)
  Souhlas se zpracováním (PDF)

  Přihláška je závazná. Po odeslání formuláře vám přijde potvrzovací e-mail a brzy vás budeme kontaktovat ohledně dalšího postupu. Těšíme se na vás! 🤩

  Chcete se na něco zeptat? Pište na info@bonartfest.cz nebo použijte kontaktní formulář.